Klubber

Norwegian Street Rod Association - NSRA

Norwegian Street Rod Association (NSRA) ble stiftet i 1993 av en gjeng entusiaster fra Vestfold.
Formålet var å samle rodinteresserte fra hele Norge i en moderklubb.
Noe av målet er også å kunne bidra med ekspertise og råd overfor de lovgivende myndigheter vedr. godkjenningsregler.
Fra den spede starten har klubben sakte med sikkert vokst, og teller pr. dato 400 medlemmer.
Det blir gitt ut et klubblad, Norwegian Street Rod Magazine.
Dette er ment å virke som et talerør mellom styret og medlemmene – og medlemmene imellom.
Klubben stiller til disposisjon register over ombygde biler fra før 1949.

Medlemmskontigent 2011:
kr. 250,- pr år. Kontonr.: 0537 35 74688
Husk og oppgi navn og adresse slik at vi kan se hvem som betaler.

Norwegian Street Rod Association - NSRA

Stiftet

1993

Postadresse

Norwegian Street Rod Association Postboks 64, 0905 Oslo

Besøksadresse

Hjemmeside

Send e-post

Kontaktpersoner

President: Tor Audun Andreassen, mob.: 926 09 708, e-post: president@nsra.no
Kasserer: Morten Johansen, mob.: 922 06 528, e-post: morten@nsra.no
Webansvarlig: Morten Johansen, mob.: 922 06 528, e-post: morten@nsra.no
Webansvarlig: Marit Rugelsjøen Langli, mob 950 44 398, e-post: marit@nsra.no
Medlemsregister: Anniken Wien, tlf. 909 78 678, e-mail: annik@nsra.no
Redaktør: Geir Stormbringer, tlf. 472 38 314, e-mail: redaksjon@nsra.no
Materialforvalter: Ole Jørgen Grønlund, mob.: 958 08 618, e-post: olejorgen@nsra.no
Styremedlem: Ulf Solem, mob.: 780 49 100, e-post: ulf@nsra.no
ESRA representant: Cato Opsetmyren, tlf. 920 54 498, e-mail: esra@nsra.no
Valgkomitè: Anniken Wien, tlf. 909 78 678, e-mail: valg@nsra.no
Valgkomitè: Hilde O. Larsen, tlf. 901 93 838, e-mail: valg@nsra.no