Klubber

Porsche Club Norge

PorscheClubNorge_crop_strek-Fullskjerm.jpg

PORSCHE CLUB NORGE (PCN) er en landsomfattende klubb for alle som har interesse for Porsche, samt for alle som eier kjøretøy som bærer navnet Porsche. Det er derimot ingen betingelse å eie en Porsche for å bli medlem av PCN. Klubben har som formål å fremme interesse for alle kjøretøy som bærer navnet Porsche. Dette formålet nås ved å vedlikeholde, bevare og restaurere kjøretøy, arrangere turer og kurs, samt å arbeide for merkets forståelse, inngå samarbeid og solidaritet eierne imellom.

Klubben arrangerer nasjonale og internasjonale møter, treff, turer, utstillinger og andre arrangementer. Gjennom å regelmessig utgi medlemsbladet Classic, ved å bistå med teknisk informasjon og rådgivning, ved å forsøke å skaffe til veie reservedeler, stimulere til samarbeid med likesinnede norske og utenlandske klubber, samt arbeide for gjensidig forståelse ovenfor de norske myndigheter.

PCN er en Offisielt godkjent Porsche klubb av Porsche AG. Våre websider og logo er godkjent av Porsche AG, laget i tråd med fastsatte retningslinjer. Importøren i Norge av Porsche er naturligvis klubbens Hovedsamarbeidspartner.

CLASSIC er klubbens eget medlemsblad. Classic har en uavhengig redaktør. Bladet inneholder artikler og bilder fra forskjellige arrangementer, historisk stoff, annonser og masse annet Porsche relatert stoff. Bladet utkommer 4 ganger i året.

MEDLEMSMØTER eller klubbkvelder, avholdes hele året, i mange av våre aktive avdelinger (se Avdelinger). Det kan være temakvelder med firmaer klubben samarbeider med, foredrag eller andre relevante innslag. 

KALENDER sendes hvert år ut til medlemmene med utvalgte bilder av biler tilhørende klubbens medlemmer. Bildene er innsendt av bileieren, og konkurransen om å bli utvalgt og publisert er alltid meget stor.

AKTIVITETER er det som bringer oss i sammen. Se terminlisten på hjemmesiden.

Kjøretreninger avholdes 4-5 ganger årlig på baner i inn og utland. Klubbens instruktørkorps består av meget erfarne Porscheførere hvis erfaringer med biltypen garantert vil hjelpe deg til det å bli en bedre og tryggere bilfører i trafikken.

Slalom er en uhøytidlig konkurranseform som lar deg treffe /konkurrere med andre medlemmer etter NBF's regelverk. Det arrangeres en egen slalomcup med 5 omganger årlig

Porsche Club Norge

Stiftet

1980

Postadresse

Porsche Club Norge, Postboks 83, Lilleaker N-0216 OSLO

Besøksadresse

Hjemmeside

Send e-post

Kontaktpersoner

Formann: Tormod Dramstad, tlf.: 904 18 140, e-post: formann@porsche-club-norge.no
Nestformann: Per Håvard Fredrikstad, e-post: nestformann@porsche-club-norge.no

Takk for din påmelding. Lukk