Klubber

American Car Club Fosen

Klubbhus:
Klubben har nylig overtatt det gamle forsamlingshuset på Opphaug, som nå er i ferd med å gjøres om til et funksjonelt klubblokale. Går alt etter planen blir det offisiellåpning 4. juli – USA’s nasjonaldag.
Arrangementer:
AMCAR Cruise Nights - med klubbhuset som oppmøteplass.
Motorama-utstilling i Fosenhallen annen hvert år – med 2017 som neste arrangementsår.

Vi besøker American Car Club Fosen

American Car Club Fosen

Stiftet

1978

Postadresse

ACC FOSEN, Postb. 32, 7159 Bjugn

Besøksadresse

Fru Ingers vei 440, 7140 Opphaug

Hjemmeside

Send e-post

Kontaktpersoner

Leder: Walther Stallvik. Adresse: Fru Inger 427, 7140 Opphaug. Mobil 917 97 589. E-post: wstallvik@yahoo.com
Sekretær: Ivar Bonsak, telefon: 481 86 653, e-post: ibonsak@live.no
Styremedlemer: Frank Solem. Geir L Mostad. Ørjan Myhre Wold. Ivar Bonsak.

Takk for din påmelding. Lukk