Tilbake til artikler

13. desember 2022

Kampen mot veiprising fortsetter!

B3BC814E-FD0E-4BCC-804B-ABA351390643.jpeg

Regjeringen Støre har igjennom Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gitt Skatteetaten og Statens Vegvesen i oppgave å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger. 

KVUen er nå klar og AMCAR deltok i dag på et orienteringsmøte i Oslo hvor styringsgruppen for prosjektet presenterte sitt arbeid og redegjorde for prosessen videre. 

I korte trekk har styringsgruppen kommet frem til fire ulike modeller for fremtidig innkreving av veibruksavgift og bompenger:

Konsept 1: «Strekningsbasert» dagens system videreføres men en flat km-avgift for elbiler innføres.

Konsept 2: «Sone» Veibruksavgiften deles opp med en takst for byveier og en for landeveier. Samme takst for el og fossilbiler. Dagens ordning med bompenger beholdes i hovedsak men takstene for elbiler og fossilbiler gjøres like.

Konsept 3: «Posisjon» Pris varierer mellom tid, sted, distanse og «egenskaper ved kjøretøyet». Felles ordning for veibruksavgift og bompenger.

Konsept 4: «Stegvis realisering mot veiprising» Gradvis innføring hvor man først innfører Konsept 1, fortsetter med å innføre Konsept 3 for tunge kjøretøy og til slutt åpner for full innføring av Konsept 3 også for personbiler.

Styringsgruppen anbefaler at man går videre med Konsept 4 og oppgir at personvernhensyn gjør det vanskelig å lovlig kunne innføre Konsept 3 i dag.

AMCAR har som eneste landsdekkende bilorganisasjon i årevis vært kategorisk imot innføring av veiprising. Styringsgruppens konseptvalgutredning endrer ikke på dette. I tillegg til de åpenbare problemstillingene knyttet til personvern har AMCAR tidligere advart kraftig imot (https://amcar.no/aktuelt/veiprising+-+bilismens+kryptonitt.html) en ordning hvor politikerne enkelt kan skru opp avgiftene hver gang de trenger ekstra penger for å få budsjettet til å gå opp. Et taksameter i hver eneste bil i Norge vil gjøre det skremmende enkelt!

Konseptvalgutredningen er nå ute på høring med frist 1. februar. AMCAR vil bruke tiden godt og levere en solid høringsuttalelse på vegne av norske bilister og bilentusiaster.

Les hele konseptvalgutredningen her.

Foto: Skatteetaten/Statens Vegvesen

Takk for din påmelding. Lukk