Tilbake til artikler

04. februar 2019

Vil oppheve monopolet i motorsporten

Motorsport

AMCAR har tidligere informert om vårt mangeårige engasjement for en modernisering av «motorsportparagrafen» i Norge. Og har sammen med Norges Automobilforbund (NAF) aktive utøvere og arrangører arbeidet målrettet for saken. Det er derfor gledelig å se at regjeringen og samferdselsdepartementet endelig tar tak i saken. Vi gjengir her i sin helhet pressemeldingen som gikk ut fra kommunikasjonsrådgiver Jostein Nissen-Meyer i FrPs stortingsgruppe.

Dette er svært gledelig og vil bidra til mer konkurranse, noe som også bør gi lavere kostnader, sier FrPs stortingsrepresentant og samferdselspolitiker Tor André Johnsen. Inntil nå har Norges Bilsportforbund (NBF) og Norges Motorsportforbund (NMF) hatt enerett til å drive trenings- og konkurransekjøring på bane i Norge. All slik kjøring må skje i regi av disse og med medlemmer som er tilsluttet de to forbundene. Et monopol. Nå ønsker regjeringen å endre dette regelverket, slik at flere kan drive motorsport i Norge. Monopol er aldri bra og det er på høy tid å skrote monopolet i motorsporten. Dette er en sak jeg og FrP har kjempet for i flere år, sier Johnsen.

Johnsen mener motorsporten vil nyte godt av å åpne opp for flere aktører. «Dette vil kunne bidra til å få flere arrangementer og ikke minst lavere kostnader og priser, da det i dag er slik at NBF og NMF setter alle premissene og har enerett. Å fjerne monopolet tror jeg vil øke oppslutning om motorsporten i Norge.

 Motorsport er både konkurranse, hobby og underholdning, men det er også en arena der deltakere kan trene ferdighetene sine og bli godt kjent med kjøretøyene sine i lukkede og trygge omgivelser. Det vil også være bra for trafikksikkerheten og jeg tror mange av oss kunne hatt godt av en tur på bane og lære litt om hvordan bilen eller motorsykkelen vår oppfører seg i krevende situasjoner, sier Johnsen.

President Fredrick Andersen  i NAF er positiv til at monopolet fjernes. - For motorsporten som helhet i Norge er dette veldig bra, sier han.

Alexander Mørk, som er motorsportutøver og driver av Trackday.no som gjennom 20 år har arrangert ferdighetskjøring på bane og konkurransekjøring mener dette er svært  gode nyheter både for arrangører og deltagere. Han mener at opphevelse av monopolet vil basert på erfaringer fra andre land gi økt aktivitet, mangfold og lavere priser.

- Det er også positivt at man også gjør aktive tiltak for å rydde opp i uklare regler for annen form for aktivitet på lukket bane, som ikke er konkurransekjøring eller trening til dette. Dette som et ledd i å bedre legge til rette for kjørekurs, ferdighetskjøring og annen aktivitet som bidrar til trafikksikkerhet og begrensing av villmannskjøring på offentlig vei, sier han.

Fakta om saken:

Saken gjelder forslag fra Vegdirektoratet (VD) til endring i regelverket for motorsport. Bakgrunnen for forslaget er oppdrag fra SD om oppdatering av regelverket som følge av utviklingen på området, herunder å åpne for at flere motorsportforbund kan drive motorsport i Norge.

 

Hovedgrepene i forslaget:

- fjerne eneretten som Norges Bilsportforbund (NBF) og Norges Motorsportforbund (NMF) pr. i dag har til å drive organisert motorsport.

- utvide forskriften til å omfatte såkalte "banedager" (trackdays), som ikke innebærer et konkurranseelement, i motorsportforskriften på linje med "organisert trenings- og konkurransekjøring" som omfattes idag.

- åpne for at det også ved trening til konkurransekjøring, sikkerhets- og kjøretreningskurs, samt nevnte banedager, lovlig kan kjøres fortere enn gjeldende fartsgrenser.

- ny lovhjemmel for krav om at forbundene må vedta reglement som sikrer at kjøringen skjer på en sikker måte for førere, funksjonærer og publikum. Ny lovhjemmel for at politiet – slik de kan i dag ved konkurransekjøring – også kan tillate at de alminnelige fartsgrensene ikke skal gjelde ved trening til konkurranse og for banedager.

 

På bilde ser vi Tor Andre Johnsen fra FrP sammen med (f.v.) racingfører Aleksander Scherpen, Trygve Scherpen adm.dir Vålerbanen, Alexander Mørk motorsportarrangør, Morten Authen bilsportentusiast, og Kjetil Bolneset mangeårig motorsportutøver og tidligere rallycrossfører med flere mesterskapstitler.

Tagger

Nyheter