Tilbake til artikler

30. oktober 2020

Full seier til AMCAR – retten til å skru på egen bil opprettholdes!

Image-1.jpg

Norges Bilbransjeforbund (NBF) hisset før jul i fjor på seg AMCAR og en samlet norsk bilhobby da de nærmest foreslo å gjøre det forbudt å skru på egen bil i sitt innspill til ny verkstedforskrift. Statens Vegvesen har i dag presentert den nye forskriften og retten til å skru på egen bil er ikke rørt!

AMCAR protesterte kraftig (https://amcar.no/aktuelt/die+hard+selvskruer+-+retten+til+a+reparere+egen+bil+under+angrep.html) før jul i fjor da NBF mente at: «hvem som helst ikke skal kunne «tukle» med bilen bare man selv mener man er «kompetent». AMCAR kunne selvfølgelig ikke la et slikt forslag vinne frem. På vegne av hele den norske bilhobbyen tok vi kraftig til motmæle i vårt høringssvar til den nye verkstedforskriften (les hele AMCARs høringssvar her) og påpekte en rekke innlysende forhold som gjør det selvsagt at retten til å kunne skru på egen bil må opprettholdes.

Bilbransjen virker ikke spesielt fornøyd med at få av deres argumenter har blitt hørt og varsler allerede i dag omkamp. - Jeg mener det er oppsiktsvekkende at såpass mange av våre innspill ikke har blitt tatt til følge, sier Tor Simonsen, fagsjef for drift og utvikling i NBF, til MotorBransjen.no. I høringsoppsummeringen får AMCAR mye medhold i sitt høringssvar. Vi kommer tilbake med en nærmere oppsummering over hva som er nytt i den nye verkstedforskriften. AMCAR følger opp saken og vil ufortrødent fortsette å forsvare norske entusiasters rett til å skru på egen bil!   

AMCAR jobber for norsk bilhobby – støtt vårt arbeid BLI MEDLEM

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk